افق ویرا آمده تا بستر رشد ایده‌های مرتبط با فن آوری‌های مالی (Fintech) باشد. سرمایه گذاری مستقیم، تامین سرمایه جمعی، مدیرت، فروش، بازاریابی، انتقال فن‌آوری و … تنها بخشی از تلاش‌های خستگی ناپذیر ما برای به ثمر نشاندن ایده‌ها و کسب و کارهای نوپای ایرانی است. افق ویرا پشتیان تمام قد ایده‌پردازانی است که به علم و اراده‌ی خود ایمان داشته و آماده اند تا بدون ترس پا به میدان کارآفرینی بگذارند.

تیم افق ویرا

اعضای تیم مدیریتی افق ویرا همگی از نخبگان دانشگاهی اند و تجربه سال‌ها فعالیت در زمینه مدیریت  اقتصادی و بازرگانی را دارا هستند.

دکتر حسین ممبینی رئیس هیئت مدیره افق ویرا

حسین ممبینی - رئیس هیئت مدیره

حسین مدرک دکترای مدیریت مالی خود را از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال اخذ کرده.
دکتر ممبینی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است.
و تجربه تالیف ده‌ها مقاله و کتاب در زمینه اقتصاد را داراست.
تجربه سال‌ها خدمت بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت‌های نماد سازه جنوب و مدیران پارس اقلیم تنها بخشی از تجربه بالای ایشان است.

حسن زمانی - نایب رئیس هیات مدیره

حسن دکترای حقوق داشته و نایب رئیس هیئت مدیره افق ویراست.
null

محمد یونسی - مدیرعامل

محمد دکترای مدیریت بازرگانی خود را از دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی اخذ کرده.
حاصل فعالیت‌های علمی/دانشگاهی او تربیت ده‌ها دانشجوی رشته اقتصاد و تالیف سه کتاب و یک مقاله ISI در زمینه اقتصاد است.
دکتر یونسی با پشتوانه سال‌ها تجربه مدیریت شرکت‌های مختلف، اکنون مدیریت افق ویرا را در دست دارد.
دکتر مهدی فتح الهی -ضو هیئت مدیره افق ویرا
دکتر مهدی فتح الهی -ضو هیئت مدیره افق ویرا

مهدی فتح الهی - عضو هیئت مدیره

مهدی دکتری مدیریت بازرگانی خود را از دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات کسب کرده و از اوایل دهه هشتاد سمت مدیرت شرکت‌های بسیاری را برعهده داشته.

تدریس در دانشگاه آزاد و ترجمه و تالیف چند کتاب در رابطه با صنعت بیمه تنها گوشه‌ای از سابقه‌ی دانشگاهی دکتر فتح الهی است.

رضا ممبینی عضو هیت مدیره افق ویرا
رضا ممبینی عضو هیت مدیره افق ویرا

رضا ممبینی

رضا یک کارآفرین خود ساخته است که از پانزده سالگی مشغول به کاره. او کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی است و حدود بیست سال سابقه اجرایی و مدیریتی دارد.